BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CƠ SỞ 3

Số 10, Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội